מבחן כתמים

  מבחן שריטות

  בדיקת שחיקה

  בדיקת קרינת שמש UV

  בדיקת רתיחה

לעומת דק סינטטי רגיל, בזכות UltraShield לא נשארו סימני כתמים כלל על הדק שלנו לאחר השטיפה.
 •  
 •  
 •  
 •  

UltraShield: בלחץ של 20N לא מופיעים סימנים מובהקים
דק סינטטי רגיל: בלחץ של 8N מופיעים סימנים

● לסימון החומר משתמשים במחט בעבי 1 מ"מ
● בדיקות נעשו בלחץ של 8N-20N
● סטנדרט הבדיקה בו נעשה השימוש: FLTM BO 162-01
 •  
 •  
 •  
לאחר 1000 סיבובים, 23 מ"ג של חומר נשחק מ-UltraShield
לאחר 1000 סיבובים, 81 מ"ג של חומר נשחק מדק סינטטי רגיל
 •  
 •  
נבדק בחדר QUV במשך 3000 שעות.
מומחים אומרים כי לא ניתן לראות צבע גלוי כאשר Delta E < 5.0.

●תצפיות וצילומים נלקחו כל 500 שעות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
התמונות מתחת מראות UltraShield לאחר בדיקת רתיחה של 90 שעות.
התוצאות מראות שאין הפרדה בין השכבה החיצונית לבין הליבה, ללא נזק וללא סדקים.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •