פרופילים

NewTechWood offers the widest range of profiles in the industry to fit the application you are working on.

ALL WEATHER SYSTEM BOARDS

 

ספי סיום בחיפוי קיר


US44
46.2 x 44.2 mm (1.8 x 1.7 in)

US46
58.2 x 58.2 mm (2.2 x 2.2 in)

US47
71.5 x 71.5 mm (2.8 x 2.8 in)

US45
79 x 26.7 mm (3.1 x 1.0 in)

 

לוחות מערכת חיפוי קיר


UB01
56 x 32 mm (2.2 x 1.3 in)

UB02
72 x 22 mm (2.8 x 0.9 in)

US17
80 x 15 mm (3.1 x 0.6 in)

US07
135 x 22.5 mm (5.5 x 0.9 in)

US08
138 x 10 mm (5.5 x 0.4 in)

US06
138 x 15 mm (5.5 x 0.6 in)

US03
180 x 15 mm (7 x 0.6 in)

US05
285 x 15 mm (11 x 0.6 in)

 

לוחות מחיצה ומסכים